Đang gửi...

Việt Ý Mart CT12A - KĐT Kim Văn Kim Lũ

Việt Ý Mart CT12A - KĐT Kim Văn Kim Lũ

Tháng 12/2014: Việt Ý center khai trương siêu thị bán lẻ Việt Ý Mart tại tầng 1 nhà CT12 - KĐT Kim Văn, Kim Lũ

Mục khác

Việt Ý Mart 2

+ Tháng 12/2017: Việt Ý Center khai trương siêu thị bán lẻ Việt Ý Mart tại trung tâm thương mại Hon Chong Center - Nha Trang - Khánh Hòa và kinh doanh cho thuê mặt bằng tại TTTM Hon Chong Center.

Chi tiết

Đối tác